Bamboo Airways: QH – Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua voucher C – Lounge tại sân bay Nội Bài

Bamboo Airways: QH – Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua voucher C – Lounge tại sân bay Nội Bài

📌 Nội dung chi tiết: 

  1. Phạm vi 

🛩 Thời gian bay áp dụng: từ 23/08/2020 đến 24/10/2020 

    2. Chi tiết chương trình: 

⚡️ Khách mua voucher C – Lounge BAV tại sân bay Nội Bài được mời thêm miễn phí một người đi cùng vào phòng C – Lounge với điều kiện người được mời cùng thực hiện hành trình trên chuyến bay.

‼️ Áp dụng riêng cho phòng C – Lounge tại sân bay Nội Bài của BAV