Vietnam Airlines – Ưu đãi đặc biệt hạng Phổ thông.

Vietnam Airlines: Ưu đãi đặc biệt hạng Phổ thông 

✨ Dịch vụ nâng hạng : giảm 50%  mua vé Phổ thông linh hoạt hoặc tiêu chuẩn 

✨ Hàng lý ký gửi : tặng 1 kiện 23KG khi mua vé hạng Phổ thông siêu tiết kiệm 

👍🏻 Dịch vụ tặng kèm sử dụng cùng vé mua 

🗓 Giai đoạn bán và bay: 20/08/2020 – 31/10/2020

✈ Bán tại phòng vé, đại lý, website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines