Vietnam Airlines – Triển khai thông tin cập nhật chính sách bán nội địa

Vietnam Airlines Triển khai thông tin cập nhật CHÍNH SÁCH BÁN NỘI ĐỊA – áp dụng từ 1/6/2021

            ✨ĐỒNG GIÁ 26.000 VNĐ ✨ 

  • Thay đổi miễn phí các loại giá 
  • Hoàn vé: phí 200.000VNĐ; hoàn tiền ngay về tài khoản đại lý 
  • Thưởng chiết khấu các loại giá 
  • Xếp chỗ giãn cách và bán ghế trống 
  • Hàng lý áp dụng cho tất cả các loại giá 

Hiệu lực: từ ngày 01/06/2021 đến ngày 15/06/2021