Vietnam Airlines – Triển khai biểu giá chiến thuật đi PAR

Vietnam Airlines – Triển khai biểu giá chiến thuật đi PAR

                  ✈️BIỂU GIÁ: VNFR20001H

I. THÔNG TIN HÀNH TRÌNH

HÀNH TRÌNH TỪ VIỆT NAM ĐI PAR

Hành trình RT Loại giá Giá bán VN Ghi chú
HAN-FRA-LH-PAR K-H 100% OF K- VN CARRIER FARE K
HAN-FRA-AF-PAR N-H 89% OF N- VN CARRIER FARE N

 

II. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các nội dung khác không chỉ ra dưới đây được áp dụng theo điều kiện hiển thị trên GDS.

01. Áp dụng (Application)

 

01. Đối tượng áp dụng (Eligibility)

Áp dụng cho đối tượng khách quốc tịch Việt nam đi du học nước ngoài, áp dụng tại thị trường Việt nam, có một trong những giấy tờ sau:

 

STT Tên giấy tờ Ghi chú
1 Visa du học (Student Visa)
2 Thư mời nhập học  (Letter of Offer)
3 Thư báo trúng tuyển (Letter of Acceptance)
4 Thẻ sinh viên (Valid Student Card)
5 Student pass
6 Thẻ ID có ghi mục đích đi học (ID/Identification Card stating study purpose)

 

Nơi bán có trách nhiệm kiểm tra và sao chụp đầy đủ visa du học hoặc các giấy tờ khác chứng minh là khách du học gửi kèm báo cáo bán.

14. Giới hạn ngày hành trình (Travel restrictions)

14.01. Áp dụng cho hành trình khởi hành vào ngày 24/8/2020-31/08/2020.

15. Hạn chế bán (Sales restrictions)

15.01. Quảng cáo và bán:

Áp dụng cho các Phòng vé và Đại lý của VN trong lãnh thổ Việt Nam.

15.02. Hiệu lực: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 24/08/2020-31/08/2020.

15.04. Loại tiền: USD.

—————————————–

        ✈ Biểu giá : VNFR20005V
Số tham chiếu : VNFR20005V_V1.0
Từ Đến OW/RT Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Loại giá Mức giá (USD) SỐ HIỆU HÀNH TRÌNH Ghi chú
HAN PAR OW 24/Aug/2020 – 31/Aug/2020 24/Aug/2020 – 31/Aug/2020 KOXVNP 450 4192
HAN PAR OW 24/Aug/2020 – 31/Aug/2020 24/Aug/2020 – 31/Aug/2020 NOXVNP 450 4193
SỐ HIỆU HÀNH TRÌNH HÀNH TRÌNH CHI TIẾT
4192 HAN-VN-FRA-LH-PAR
4193 HAN-VN-FRA-AF-PAR
* Các điểm via trong hành trình là transit, hoặc ghi rõ trong điều kiện giá
Điều kiện giá
Các nội dung khác không chỉ ra dưới đây được áp dụng theo: Điều kiện giá hiển thị trên GDS