Vietnam Airlines: Thông báo mở bán chuyến bay SGNSYD/VN773/06Sep trên hệ thống

Vietnam Airlines: Thông báo mở bán chuyến bay SGNSYD/VN773/06Sep trên hệ thống

✈️Vietnam Airlines đã triển khai mở bán chuyến bay SGNSYD/VN773/06Sep trên hệ thống

‼️ Lưu ý:

1.         Điều kiện khách được phép nhập cảnh như bản gửi kèm dưới đây

2.         Theo yêu cầu của nhà chức trách Úc, chuyến bay chỉ được chuyên chở 1 số lượng khách nhất định. Tuy nhiên, các đối tượng khách sau không bị hạn chế chuyên chở:

–           Phi hành đoàn (kể cả trường hợp đi dưới dạng hành khách để thực hiện các công việc theo yêu cầu)

–           Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi)

–           Trẻ vị thành niên đi 1 mình (dưới 18 tuổi)

–           Cán bộ ngoại giao

–           Khách transit qua Úc (thời gian transit dưới 8 tiếng)

     📌 Trong trường hợp chuyến bay không còn chỗ mở bán, Quý Hội viên kiểm tra nếu khách thuộc các đối tượng trên có thể đặt booking hạng Y và gửi vào queue GQW400 để đề nghị confirm chỗ

Trân trọng cám ơn !