Vietnam Airlines: Khai thác tàu bay thân rộng trên 2 đường bay SGNHPH, HANVCA tháng 9, 10

VIETNAM AIRLINES KHAI THÁC TÀU BAY THÂN RỘNG TRÊN 2 ĐƯỜNG BAY SGNHPH, HANVCA THÁNG 9,10

📛 Từ 10/09 – 24/10/2020, Vietnam Airlines sẽ khai thác cặp chuyến bay bằng tàu thân rộng Boeing 787Airbus A350-900 trên 02 đường bay Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội – Cần Thơ, cụ thể: 

TT Chặng bay Số hiệu  Thời gian khởi hành  Giai đoạn khai thác 
1. TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng VN1184 12:05 10-30/09/2020
Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh VN1187 14:55 10-30/09/2020
2. TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng VN1184 12:40 01-24/10/2020
Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh VN1187 16:20 01-24/10/2020
3. Hà Nội – Cần Thơ VN1201 11:40 10/9-24/10/2020
Cần Thơ – Hà Nội VN1202 14:35 10/09-24/10/2020