Singapore Airlines – (SQ) Thông báo – Triển khai tặng thêm 10KG ký gửi dành riêng cho du học sinh khởi hành từ Việt Nam (SGN và HAN)

Singapore Airlines: (SQ) Thông báo ” Triển khai tặng thêm 10KG ký gửi dành riêng cho du học sinh khởi hành từ Việt Nam (SGN và HAN) ” 

📌 Thông tin cụ thể như sau: 

  • Hạng ghế áp dụng: hạng Phổ thông (Y, B, E, M, H, W, Q, N) 
  • Hiệu lực xuất vé: đến hết 31/03/2021 
  • Khởi hành: từ ngày 20/08/2020 trở đi 
  • Điểm đến áp dụng bao gồm: PER, SYD, MEL, BNE, ADL, AKL, CHC, LON 

‼️ Hiện chương trình tặng thêm hành lý ký gửi này sẽ được load lên hệ thống vào ngày mở bán 20/08. Để book đúng hạng ghế đã có sẵn hành lý trên hệ thống, vui lòng kiểm tra kỹ phần farebasis có 2 kí tự cuối: “SL” hoặc “SH” là chương trình được áp dụng

👍 Vui lòng gửi kèm theo bản scan student visa khi yêu cầu xuất vé.