Bamboo Airways – Thông báo mở bán vé tết Tân Sửu 2021

Bamboo Airways: THÔNG BÁO MỞ BÁN VÉ TẾT TÂN SỬU 2021

  1. Thời gian bán: đến 15/09/2020 (giai đoạn bay từ 22/01/2021 đến 28/02/2021) 
  2. Hành trình áp dụng: Toàn bộ các đường bay nội địa Việt Nam, ngoại trừ các đường bay đi/đến Côn Đảo 
  3. Điều kiện áp dụng
  • Thay đổi tên miễn phí không thu phụ thu chênh lệch, thay đổi không giới hạn cho đến trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé 03 giờ
  • Thay đổi hành trình:  vẫn áp dụng thông báo số 7 về chính sách hỗ trợ giai đoạn dịch bệnh Covid 19 (chỉ áp dụng đến hết 31/08/2020, sau 31/08/2020 áp dụng theo điều kiện vé thông thường) 
  • Thay đổi được set up tự động, có thể tự thao tác trên website kênh Đại lý.